Program zajęć

Każde spotkanie z nami, to inna przygoda teatralna, w której dziecko bierze aktywny udział. Bohaterami naszych zajęć są lalki i postaci, w które wspólnie się zamieniamy. Uczymy poprzez ZABAWĘ krótkich rymowanek i sylabizacji, realizujemy proste gry i zabawy teatralne. Nieustannie piszemy autorskie scenariusze zajęć i dopasowujemy je do potrzeb grup, z którymi pracujemy.

W programie zajęć:

  • Gimnastyka buzi i języka – nauka poprawnej wymowy i sylabizacji.
  • Miny-sprężyny – nauka wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi.
  • Figle-migle – zabawy teatralno-ruchowe.
  • Wygibasy – ilustracja ruchowa do krótkich rymowanek.
  • Muzyczne pląsy – nauka rytmizacji i elementy umuzykalniające.
  • I moc twórczych zabaw teatralnych do zrealizowania wspólnie z grupą.