Wywiad

Ewelina: Na czym polega działalność Małego TEATRU?

Kasia – Mały TEATR: Prowadzimy zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Nasza praca oparta jest o filary: uczymy, bawimy, tworzymy! Uczymy, ponieważ poprzez teatralną zabawę uczymy dzieci swobody w wystąpieniach publicznych, pracujemy też nad prawidłową wymową oraz dykcją. Stawiamy na umiejętność pracy w grupie, twórcze rozwiązywanie zadań, koncentrację oraz wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Bawimy, bo naszych zajęciach wykorzystywana jest naturalna potrzeba ruchu i zabawy u dzieci. Stawiamy na indywidualność każdego dziecka, szanujemy jego pomysły i spontaniczną twórczość. I wreszcie tworzymy – piszemy autorskie scenariusze zajęć, które dopasowujemy do potrzeb grup, z którymi pracujemy. Komponujemy piosenki, piszemy wierszyki i krótkie rymowanki dla dzieci, a także szyjemy lalki teatralne, kostiumy i inne materiały pomocne w edukacji teatralnej najmłodszych.

Ewelina: Co zyskują dzieci dzięki udziałowi w zajęciach teatralnych Małego Teatru dla dzieci w wieku 3-7 lat?

Kasia – Mały TEATR: O pozytywnym wpływie szeroko rozumianych zajęć artystycznych na proces rozwoju i wychowania dzieci napisano już bardzo wiele, niestety wiedza na ten temat nie jest wciąż powszechnie znana wśród rodziców, co przekłada się na niedocenianie i niedostrzegane całej gamy pozytywnych aspektów, jakie dają tego typu zajęcia.

Po pierwsze: mówiąc o zajęciach artystycznych poruszamy się w obszarze tzw. edukacji pozaformalnej, która ma na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych w obszarach tych dziedzin, które ciągle jeszcze pomijane są w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty, gdzie obowiązujący model edukacji wywodzi się jeszcze z czasów oświecenia! Czym innym jest też występ na akademii szkolnej, przygotowanie apelu w szkole, a czym innym cykliczny udział w zajęciach artystycznych, stymulujących rozwój kreatywności, bo to głównie ”zyskują” dzieci, które biorą udział w zajęciach artystycznych, pobudzających ich rozwój i wrażliwość, uruchamiających kolejne piętra wyobraźni. Zajęcia teatralne Małego Teatru, które prowadzimy, aktywizują w sposób twórczy uczestników zajęć.

Ewelina: W jaki sposób?

Kasia – Mały TEATR: Przede wszystkim pracujemy w oparciu o pedagogikę kreatywności i różne kreatywne formy ekspresji – ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej mowy dziecka i ekspresji ciała. Zajęcia Małego Teatru dla dzieci w wieku 3-7 lat, to przede wszystkim ciekawa i stymulująca ich rozwój forma spędzania czasu wolnego. Składają się na nią: proste rymowanki i zabawy ruchowe, stosujemy też elementy pantomimy oraz kinezjologii.

Ewelina: Co dają Wasze zajęcia dzieciom?

Kasia – Mały TEATR: Dzięki naszym zajęciom zwiększa się pewność siebie dziecka, rozwija się lepiej jego prawidłowa wymowa. Uczymy przez zabawę i spotkania z nami przekładają się na swobodę w wystąpieniach publicznych, umiejętność pracy w grupie, twórcze rozwiązywanie zadań – a więc cechy niezbędne nam wszystkim w życiu dorosłym – przydatne szczególnie w pracy. Poprzez radosną i twórczą pracę, spotkania z nami pomagają dać ujście nagromadzonym napięciom i rozwijają świadomość własnego ciała u dzieci. Uczymy dzieci koncentracji i skupienia, rozwijania fantazji i kreatywności. Staramy się wspomagać ich rozwój społeczny i emocjonalny.

Ewelina: Jak mają się do tego zajęcia Mały TEATR Online

Kasia – Mały TEATR: Zajęcia Mały TEATR online to dla nas szczególnie ważne przedsięwzięcie uruchomione teraz – zajęcia prowadzimy w czasie kwarantanny – dla rodziców z dziećmi, co oznacza, że rodzice chcąc „być blisko” przechodzą przez wszystkie zabawy i zadania teatralne wspólnie ze swoimi pociechami. Jest to szczególnie ważne dla obu stron – rodzic i dziecko mogą spotkać się we wspólnej zabawie, nawiązać kontakt na płaszczyźnie artystycznej oraz wzajemnie się zaskoczyć. Dostajemy informacje, że niejednokrotnie rodzice są zadziwieni potencjałem twórczym oraz osobowością własnych dzieci, jakie ujawniają się przy tego typu zajęciach. W ten sposób rodzice wzbogacają skarbiec wiedzy o własnym dziecku, który pomaga im w wychowaniu. To dla nas ważne – bo chcemy być razem w tym czasie – poprzez Mały TEATR online zrzeszamy się i budujemy małą wspólnotę wsparcia dla rodziców i ich dzieci, a wszelkie napięcia i stresy zamieniamy w moc pozytywnych endorfin.

Ewelina: Czy Wasze zajęcia są dla wszystkich dzieci? Czy nieśmiałe dzieci odnajdą się na nich?

Kasia – Mały TEATR: W moim odczuciu najważniejsze jest tu obalenie mitu, w myśl którego, w zajęciach artystycznych powinny uczestniczyć tylko te dzieci, które posiadają do tego odpowiednie predyspozycje – lubią występować publicznie, mają poprawną wymowę, chcą w przyszłości zostać aktorami itp. Nic bardziej mylnego. Zabawa jest najlepszym sposobem na to, aby pokonać nieśmiałość, a zajęcia artystyczne, na których wchodzimy w role świetnie się przy tym bawiąc, są dla każdego. W naszej aktualnej pracy online pojawił się aspekt, który mnie samą bardzo pozytywnie zaskoczył. Dostajemy informacje od rodziców, że dla tych maluchów, które są nieśmiałe – mama, pląsająca w domu na dywanie, zamieniająca się w szpiczastą igłę, staje się wzorem, który prowadzi dziecko i pokazuje mu jak tę nieśmiałość pokonać. Powracam więc do zadanego pytania – tak, te zajęcia są również dla dzieci nieśmiałych.

Ewelina: Jak takie zajęcia mogą przydać się w życiu dorosłym?

Kasia – Mały TEATR: Zajęcia teatralne stymulują przede wszystkim wyobraźnię i potencjał twórczy u dzieci. Potrafią wydobyć z nich ich cechy indywidualne i pielęgnować je. Na naszych warsztatach dzieci już od 3 roku życia realizują improwizowane tematy zabaw, takie jak: „czym mógłby być ołówek, gdyby nie był ołówkiem” – każde z dzieci ma na to inny pomysł – może być on mikrofonem, prysznicem, odkurzaczem… – wszystko zależy od indywidualności i wyobraźni najmłodszych. Proszę zwrócić też uwagę na to, że to klasyczne zadanie teatralne wykonywane już przez 3 latków jest zbliżone do współczesnych pytań rekrutacyjnych na rozmowach kwalifikacyjnych. W taki właśnie sposób pracodawcy sprawdzają kreatywność potencjalnych pracowników (proszę wymienić jak najwięcej sposobów zastosowania długopisu). Osoba, która realizowała takie zadania w formie zabawy już w wieku dziecięcym nie ma problemu z ich realizacją – jest jednostką twórczą i kreatywną. Mnie zależy najbardziej na stymulacji i pielęgnowaniu tych cech u dzieci.

Ewelina: Podsumowując – dzięki zajęciom takim jak Pani, pielęgnujemy indywidualność dziecka, uczymy twórczych rozwiązań, świadomości i mowy ciała, świadomego napięcia i rozluźnienia, wykształcamy od najmłodszych lat umiejętność pracy w grupie oraz rozwijamy i pielęgnujemy kreatywność, a więc cechę szczególnie pożądaną na dzisiejszym rynku pracy.

Kasia – Mały TEATR: Tak. Dodatkowo rodzice i dzieci spędzają ten czas wspólnie.

Ewelina: A co z dziećmi, które mają pewne trudności, np. z koncentracją?

Kasia – Mały TEATR: Staramy się je włączać w zajęcia, angażować i zachęcać do udziału w zabawach i zadaniach. Skoro dotykamy tego tematu, to dodam tylko, że na zajęciach teatralnych Małego Teatru wykorzystujemy elementy, które mają za zadanie wpłynąć na umiejętność większej koncentracji dzieci, wyciszenia ich (w zależności od potrzeb, jakie pojawiają się w grupie). Na zajęciach wykorzystujemy elementy kinezjologii, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD) czy też w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja). Kinezjologia ma na celu korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się. Tego typu zajęcia mogą w jakiejś mierze pomóc, nie zastąpią one jednak systematycznej terapii, o czym warto pamiętać.

Ewelina: Mówi się, że ważnym jest, aby uczyć dzieci wrażliwości na świat. Czy zajęcia teatralne są na to sposobem ?

Kasia – Mały TEATR: W moim odczuciu są jednym z najlepszych. Uwrażliwiają na świat, drugiego człowieka, uczą patrzeć i widzieć oraz dostrzegać „więcej”.

Ewelina: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Kasia – Mały TEATR: Dziękuję i zapraszam na nasze zajęcia.