Zamiast pokazu

Zamiast pokazu

Podsumowaniem każdego semestru są otwarte zajęcia dla rodziców, dziadków i Państwa rodzin, podczas których pokazujemy Państwu „na żywo” co udało nam się z dziećmi wypracować w danym semestrze oraz jak prowadzimy nasze zajęcia. Pokazy realizujemy dwa razy w roku szkolnym – na zakończenie semestru zimowego i letniego.

Podstawą naszej pracy z przedszkolakami jest pedagogika zabawy. Stąd nasze pokazy nie są „akademią”, a twórczą zabawą i Małym Teatrem tworzonym przez dzieci na Państwa oczach.