Zajęcia Małego TEATRU

Zajęcia prowadzone są autorską metodą opartą na słowie, twórczym ruchu i zabawie.

Dzięki ciekawym fabułom zajęć, używaniem przez nas lalek teatralnych, kostiumów, rekwizytów, płacht animacyjnych, instrumentów muzycznych oraz nauce prostych rymowanek dzieci w bezpiecznej atmosferze zabawy otwierają się przed grupą, zyskują swobodę działania i wypowiedzi w wystąpieniach publicznych i w pełni angażują w trwające 30 minut warsztaty.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-7 lat.