Uczymy

Uczymy

Poprzez teatralną zabawę uczymy dzieci swobody w wystąpieniach publicznych, pracujemy też nad prawidłową wymową oraz dykcją. Stawiamy na umiejętność pracy w grupie, twórcze rozwiązywanie zadań, koncentrację oraz wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.